2021 bød på stigende elpriser. Det begyndte svagt i juni, yderligere hævet niveau i september, og for alvor tog det fart i november. I december oplevede vi de højeste el priser nogensinde.

Et af argumenterne for de høje priser, der ofte rammer medierne er, at de høje priser skyldes manglende vind. Dette er til dels rigtigt, da prisen følger hvor meget det blæser. Og grunden til det er, at vi i Danmark er blevet afhængig af strøm fra vindmøller.

Korrelation mellem vind og elpris, middelvind for døgnet hele landet, Nordpool Spot gennemsnitspris, ordnet efter vindstyrke med tendenslinjer.

Historisk dyre december havde en helt klar sammenhæng mellem vindstyrke og pris, men med en gennemsnitlig middelvind på lidt over 4 m/sek var den ikke langt under gennemsnit. At strømmen ikke blev dyrere end den var, skyldes at december samtidig var en måned med helligdage og afvikling af ferie.

Når sorteringen er på pris, ses vindstyrken ikke helt så entydig. I stedet ses en sammenhæng mellem høje priser og arbejdsdag, og modsat fx en helt lukket dag som observation 12, der er 26. december.

Almindelige arbejdsdage er udpræget repræsenteret i højre side, den dyre end af grafen. For solceller betyder det, at produktionen er blevet mere værdifuld, der kan sagtens være solskin, uden at det blæser. Med normalt antal arbejdsdage var det gået en del værre.

Stærk blæst i januar 2022 gav prisen på strøm et skub ned.

Hvor december havde gennemsnitlig vindstyrke under middel, bød januar på over middel. Priserne lå som følge deraf også væsentlig under december niveau.

Passer argumentet om at priserne er høje grundet for lidt vind?

Hvis argumentet om at priserne er høje grundet manglende vind er korrekt, er det blot at sammenligne priser og vindstyrke mellem januar 2021 og 2022.

Vindstyrke i januar 2021 og januar 2022

Hvis man sammenligner vindstyrken i ovenstående graf, hvor begge måneder er ordnet efter vindstyrke, så var der tydeligt en del mere blæst i 2022. Så heraf må argumentet udlede at el var dyrere i 2021 end i 2022.

Prisen på den nordiske el børs i januar 2021 og januar 2022, dagens gennemsnitspris.

Ikke rigtigt. Hvor prisen jvf. argumentet skulle være lavere i 2022, så er den, bortset fra nogle få dage, markant højere. Faktisk er prisen så markant højere, at ved en given vindstyrke, så er prisen 3 gange så høj i 2022.

Var prisen påvirket af vindstyrken i januar 2021?

Jo, det var den.

Sammenhæng mellem vindstyrke og pris januar 2021, med indsaat tendenslinje for prisen x 20.

Det er ikke så let at se, da prisen var forholdsvis jævn, hvorfor pris tendenslinjen er indsat i faktor 20. Så det er ikke nyt, at prisen følger vinden.

Hvorfor er så meget mere påvirket af vinden nu end for et år siden?

Der er mange parametre, men da prisen fastsættes på en børs, så handler det primært om udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen er steget, mange har skiftet til varmepumpe og bilen kører på strøm. Ikke blot i Danmark, men også i de lande vi udveksler strøm med, Norge, Sverige, Tyskland og Holland.

Samtidig er udbuddet mindsket på strøm produceret på biobrændsel, kul og kernekraft. Der har været stigning i grøn produktion fra især vindmøller, men netto en mindskning. Især hos vores store nabo Tyskland.

Vi kan derfor ikke længere hente billig strøm fra vandkraft i Sverige og Norge, da danske elselskaber byder om kap med tyske elselskaber om for lille en mængde.

Hvad er udsigten for priserne i 2022

Udsigten gennem 2022 er en øget udfasning af ikke-grøn energi, og mindre indfasning af grøn energi. Samtidig øges efterspørgslen grundet øget elektrificering.

Om prisen 3-dobles til januar 2023 som den gjorde fra 2021 til 2022 må tiden vise, men de to afgørende faktorer, udbud og efterspørgsel, forudses at gå yderligere hver sin vej gennem 2022.

Hvordan slipper man de høje el priser?

Har du overvejet at producere din egen grønne strøm? Kan det betale sig? Få det beregnet her!