Hovedområder

Hvordan får man et solcelleanlæg?

Økonomi

Teknik

Hvordan får man et solcelleanlæg?

Dimensionering af anlæg

Det vigtigste er at dimensionere anlægget korrekt. med mindre det kun handler om CO2 reduktion, hvor det så blot skal være størst muligt. De fleste vil dog gerne have en fornuftig økonomi, og det er derfor vigtigt at beregne hvor stor en del af produktionen der forbruges, og hvor stor del der sælges. Beregningen laver du på timebasis ved hjælp af dine forbrugsdata, som du kan hente hos eloverblik.dk, samt priser på strøm, klimadata etc. Alternativt kan du blot købe en Klar Energi Rapport, så leverer vi en beregning i en overskuelig rapport til dig.

Er der økonomi i det?

Mange parametre spiller ind, og svaret afhænger af situationen. Generelt er svaret et rungende ja, idet et solcelleanlæg tilfører værdi på 3 parametre, udgiften til el reduceres, værdien af huset stiger, og energimærkevurdering bedres. Læs også i denne spørgsmål under Økonomi.

Hvilken nettoafregning skal jeg tilsluttes?

I øjeblikket er der 2 mulige, gruppe 2 og 3, men ansøgningsfristen for gruppe 2 (timenettoafregning) udløb 1. januar 2022, så hvis du ikke har et tilsagn, er kun gruppe 3 mulig. Hvis du har et tilsagn, er der bedst økonomi i at vælge gruppe 2.

Undersøg markedet

Mange produkter er ens uanset hvor du køber dem, men vær opmærksom på at inverteren skal være på positiv listen, ellers bliver dit anlæg ikke godkendt. Hvis du selv monterer, er det fristende at gå efter den laveste pris, men god service og en registreret og ansvarsfuld forhandler er ikke at kimse af. Husk at du ikke selv må installere inverteren, og kun en autoriseret el-installatør kan få dit anlæg registreret, så det må tages i brug.
Hvis du gerne vil købe en fuld løsning inklusive montering og installation af solcelleanlæg, så ring til et par leverandører, og få en fornemmelse af om det er et sted du bliver tilfreds.

Indgå aftale med leverandør

Når du har overblik over hvad du har behov for, og fundet en leverandør, kan du uden videre indgå en aftale. Tidligere skulle man gennem en proces med betinget købsaftale, men det sluttede 1. januar 2022.

Indgå en produktionsleverandør aftale

Den strøm der er i overskud, SKAL du sælge. I forbindelse med godkendelse af anlægget skal du have en produktionsleverandøraftale, som fx kan oprettes hos Vindstød. Aftalen indbærer at du jævnligt får penge for den overskydende strøm. Hvis nogen siger at overskudsstrøm ikke er noget værd, så lyt ikke. Strømmen afregnes til markedspris, og var i efteråret 2021 ca. 1 krone pr. kWh.

Montering

Montere selv eller købe ydelsen? Hvis man er god til gør-det-selv er det naturligvis billigst at montere selv, men husk på at taget kan være en følsom størrelse, og panelerne skal sidde godt fast. Vi tager gerne en dialog med dig om opsætningen, hvis du gerne vil have lidt råd med på vejen.

Installation

Inverteren skal tilsluttes din gruppetavle, og anlægget skal anmeldes til netselskabet, hvor det skal godkendes inden det må tages i brug. Kun en autoriseret installatør må og kan udføre denne opgave. En ulovlig gør-det-selv installation har ingen værdi ved salg af huset, og du kan ikke blive afregnet for overskudsstrøm. Din måler fortæller netselskabet hvis der går strøm retur, så det er en kort fornøjelse inden det bliver registreret.

Endelig godkendelse

Når installatøren har anmeldt anlægget og indsendt dokumentation, får du en endelig godkendelse. Du kan nu tænde for anlægget, og nyde solens stråler på mere end en måde.

Økonomi

Hvad er nettoafregning?

Nettoafregning er Energistyrelsens registrering af anlægget, nettoafregningsgrupper. Regeringen har desværre besluttet at nedlægge gruppe 2, timeafregning, fra 1. januar 2022, dog med mulighed for stadig at komme med, hvis man har et tilsagn ansøgt inden da, som gælder hvis man inden 2 år for tilsluttet et anlæg.
Hvis ikke, er der kun gruppe 3, øjebliksafregning, hvor man i princippet afregnes for netto forbrug eller overproduktion hvert sekund.

Er der tilskud?

Til trods for at visse kollegaer i branchen skriver om “tilskudspuljer”, er der kun tale om en rabatkampagne. Tilskud ophørte for 10 år siden, dog med først en årsnettoafregning og siden en timenettoafregning, men ansøgningsfrist for disse er udløbet 1. januar 2022.
Eneste resterende tilskud er håndværkerfradraget, der udløber 1. april 2022, og kun omfatter arbejdsløn til montering og installation.

Er der behov for tilskud?

Svaret er nej, med mindre man i virkeligheden slet ikke har brug for solceller. Da solceller bidrager med 3 ting, reduceret elregning, øvet værdi af huset og positiv påvirkning af energimærke, har den generelle forbruger en ganske god forretning ved et solcelleanlæg.
Et eksempel:
Omkostning til et anlæg inkl. montering og installation DKK 70.000.
Værdistigning af hus DKK 70.000 (falder dog løbende over tid)
Værdistigning energimærke DKK 50.000
Årlig besparelse elregning DKK 7.000
Hvis huset ikke bliver solgt i ens levetid, er det naturligvis kun arvinger der nyder godt af værdistigningerne, men ellers er det fx:
Salg efter 10 år: Husværdi DKK 50.000, energimærke DKK 50.000, 10 års besparelse 70.000 = 170.000 – 70.000 = overskud 100.000
Så nej, der er generelt ikke behov for tilskud.

Husets værdi

Generelt er et solcelleanlæg som en hvilken som helst anden forbedring med til at øge husets værdi. Det er vigtigt at panelerne passer til huset, eller monteres så det indgår i en visuel helhed. I visse områder er værdien af solceller i en salgssituation det dobbelte af prisen for et anlæg. Sæt ikke solceller på en gammel patriciervilla med sortglaseret tegl, garagen eller carporten er et bedre valg.

Husets energimærke

Uanset hvor i landet du bor, er husets energimærke vigtigt. Hvis du en dag sælger huset, skal der laves en enrgimærkevurdering af en energikonsulent, og her indgår et solcelleanlæg i vurderingen med ganske stor vægt.

Teknik

Hvad er en inverter?

Inverteren er den enhed, der konverterer solcellerns jævnstrøm (DC) til 230V eller 400V vekselstrøm (AC). Ud over det, regulerer den spændingen i solcellerne til det optimale udbytte, og overvåger nettilslutningen, da den skal hjælpe med indregulering af spænding og frekvens i det offentlige net. Endvidere leverer den data så du kan følge med i produktionen.

Hvad mener man med “strenge”?

En inverter har nogle indgange til kabler fra solcellerne, og det er typisk 1, 2 eller 4 par (erhvervsløsninger mange flere). Disse par kaldes også strenge, efter de kabelstrenge der går til solcellerne. Indgangene kan i inverteren gå til 1 eller 2 MPPT.
Da en streng styres samlet af MPPT’en, er det vigtigt at have nogenlunde ens fysiske betingelser for alle paneler i strengen, da alle paneler skrues ned til dårligste panels ydeevne.
Det er ved udregning af den rigtige kabling vigtigt at være opmærksom på det rette sammenspil mellem panelernes ydeevne (W, V og A), og inverterens maksimum og primære ydelsesområder for samme, så panelerne forbindes i optimale strenge, serielt, parallelt, eller begge dele.
Man skal holde tungen lige i munden ved disse udregninger, og vi hjælper gerne med råd og vejledning, ring eller skriv blot til os.

Hvad er MPPT?

Maximum Power Point Tracking – den eller de logiske enheder i inverteren der konstant beregner den mest optimale strøm at regulere panelerne til, for at høste så meget samlet spænding (Wa) som muligt ud af dem.

Typer af solceller

Der er flere typer solceller, men de mest almindelige er polykrystallinske og monokrystallinske.
Poly, de blålige der blev installeret mange af omkring 2010, er stort set udgået i Danmark, de er billige, men har dårlig ydeevne ved diffust lys, og i Danmark er der ca. 50/50 fordeling mellem direkte og diffust lys. De anvendes dog stadig i stor stil nær ækvator.
Mono er den mørke/sorte celle, der anvendes i stort set alle nye paneler i Danmark. Egenskaberne ved diffust lys er gode, og ydeevne pr. m2 er høj, ca. 200Wp. Og så kan de anvendes i All Black paneler, der af de fleste anses for de pæneste.

Hvad er forskellen på solcellepaneler, solpaneler og solfanger?

Solcellepaneler laver strøm gennem en aktiv silicium celle.
Solpaneler og solfanger laver varmt væske, der kan omdannes til varmt brugsvand i en vekselbeholder, eller varmt vand direkte igennem til poolen.