Hvorfor er en erhvervsløsning en god forretning?

Industrien står for 41% af elforbruget i Danmark, og når man ser på hvornår forbruget sker over døgnet, er det oplagt hvorfor der er et stort potentiale for virksomhederne i solenergi. Hvor husholdningerne har tyngden i forbruget i vinterhalvåret til opvarmning og tidlig aften til madlavning, er virksomhedernes forbrug forholdsvis jævnt over året, primært koncentreret i dagtimerne.

Med andre ord er der et godt sammenfald mellem forbruget og produktion af strøm med solceller.

Imod trækker virksomhedernes reducerede pris på processtrøm, der sammenlignet med husholdninger mindsker værdien af en produceret kilowatttime. Ikke desto mindre er tilbagebetalingstiden på et anlæg ca. det halve for virksomheder, sammenlignet med husholdninger.

Fordelene for erhvervsløsning:

 • Forbrug og produktion har et godt sammenfald
 • Solcelleanlæggets hjerte, inverteren, falder i pris i forhold til ydelse, jo større den er
 • Mængden af paneler og monteringsmateriel udløser mængderabatter
 • Mere effektiv montering giver en lavere monteringspris pr. panel
 • Lavere omkostning til elinstallatør målt pr. installeret kWh ved store anlæg

Vejledende tilbagebetalingstider

3 – 4 års tilbagebetalingstid

 • Stort forbrug 5 – 6 dage om ugen 
 • Større bilagsvirksomheder uden fradragsret på elafgift

4 – 5 års tilbagebetalingstid

 • Stort forbrug 5 – 6 dage om ugen 
 • Mellemstore bilagsvirksomheder uden fradragsret på elafgift

5 – 7 års tilbagebetalingstid

 • Procesvirksomhed med 6 – 7 dages produktionsuge 
 • Mindre bilagsvirksomhed

Over 7 års tilbagebetalingstid

 • Lille procesvirksomhed (forbrug under 30.000 kWh om året)
 • Lille bilagsvirksomhed (forbrug under 10.000 kWh om året)

Et eksempel

Mellemstor bilagsvirksomhed med 5 dages arbejdsuge, årsforbrug ca. 137.000 kWh, basisår for beregning 2021

 • ROI punkt: 4,26 år
 • Overskud efter 5 år med 100% afskrevet anlæg: 107.529
 • Overskud efter 10 år med 100% afskrevet anlæg: 870.327
 • Genereret overskud efter 35 år: 4.170.928

Når anlægget er afskrevet, er værdien af produktionen et direkte bidrag til bundlinjen.  Ovenstående beløb er alle uden moms, og omhandler kun den produktionsmæssige værdi. Værdien af en grønnere profil er ikke indregnet. 

Læs også om Klar Energi Rapport til erhverv