Hvad er vigtigt for dig?

Ingen sager er ens, og når vi udarbejder en Klar Energi Rapport, så er det med fokus på netop din sag. Alle rapporter undergår en specifik vurdering af en erfaren medarbejder, lige fra dine forbrugsdata til den endelige rapport.

Ved at gå konkret ind i den enkelte sag, bliver rapporten væsentlig mere anvendelig som beslutningsgrundlag, end en rapport der blot blindt udarbejdes ud fra 5 – 7 primære data.

Det en rapport ofte afslører, er at det anlæg der giver bedst værdi i forhold til investeringen, er mindre og billigere, end det man generelt får rådgivning til private fra mere eller mindre uvildige sælgere. 

Noget andet rapporten ofte afslører, er at den optimale placering ikke blot er “mest mod syd”. Det er en skrøne, et levn fra dengang der var årsafregning. Med øjebliks- eller timeafregning, er det billede vendt, anlægget skal passe bedst til forbruget. Af samme årsag er det i dag også blevet ganske attraktivt hvis tagfladerne vender mod øst og vest, i stedet for mod syd, da mange private bruger mest strøm i dagens ydertimer.

I vores optik må det være vigtigt for dig at få et konkret svar på hvad et solcelleanlæg kan give dig af værdi, ikke hvad tommelfingerregler eller “lignende sager” giver af værdi. Og rapporten er hurtig tjent hjem, også selvom du vælger en anden leverandør af anlægget eller modtager rådgivning til private.

Det kan blive dyrt at vælge et forkert anlæg