Som de fleste har opdaget, er prisen på el steget kraftigt den seneste tid, og det er nærliggende at pege på krigen i Ukraine som årsag. Men samtidig har der været usædvanlig vindstille, så hvad er egentlig årsagen?

Når man betragter ovenstående kurver, så er der ingen tvivl om at prisen på el er steget siden invasionen. Men hvis man sorterer på vindstyrke, tegner der sig et klart billede af tilfældigt sammenfald med svag vind efter invasionen.

Sorterer man i stedet på pris, vender billedet igen til en sammenhæng med invasionen.

I januar og februar blæste det temmelig meget, og der er derfor ikke så relevante data at sammenligne med. I december 2021 var der perioder med svag vind, så sammenhængen mellem pris og vind, er undersøgt for hverdage i de 2 perioder. Det giver i alt 8 hverdage efter invasionen, hvor der er fundet en matchende vindstyrke fra december. Hvor der ikke har været helt samme vindstyrke, er der lavet en vægtet pris på baggrund af vindforskel.

Når priserne matches op mod hinanden, sorteret i vindstyrke orden, peger det i stedet i retning af at december, ved samme vind, var dyrere end efter invasionen, med 7%. Det skal dog med at der er forholdsvis få data, men for disse få data, er billedet ganske klart, at krigen i Ukraine ikke har den store betydning, hvis nogen.

Ud over at produktionsmængden fra vindmøller i udpræget grad styrer prisen på el, skal det dog med at prisen på CO2 kvoter også spiller en stor rolle, op mod lukning af en delperiode.